Conștientizarea fonologică și fonemică

17 februarie 2023

Conștientizarea fonemică este o componentă a conștientizării fonologice (conștientizarea structurii limbii vorbite) și se referă la realizarea faptului că în vorbirea noastră, cuvintele pe care le rostim se compun din sunete (mai exact, „foneme” = sunete care pot schimba sensul unui cuvânt; de exemplu, „rău” diferă de „râu” printr-un fonem; „sac” de „rac”, respectiv de „saci” și „raci” etc. diferă tot prin câte un fonem). Copiii cărora li se citește acasă, mai ales texte care rimează, dezvoltă bazele conștientizării fonemice. Acei copii cărora nu li se citește au nevoie de instruire directă pentru a deveni conștienți de foneme, pentru a distinge fiecare sunet care compune un cuvânt.

Cum se manifestă problema?

Din perspectiva copilului

 • Nu știu cuvinte care rimează cu „casă” (etc.) 
 • „Ce vrei să spun când îmi ceri să recunosc sunetele din cuvântul joc?” 
 • „Nu sunt sigur câte silabe sunt în numele meu.”

Din perspectiva părintelui

Copilul meu:

 • Găsește cu greu cuvinte care rimează cu cuvinte simple cum ar fi „casă” (masă, clasă). 
 • Nu este interesat de jocurile legate de cuvinte, de limbă, de rime.

Din perspectiva profesorului

 • Nu sintetizează corect sunetele; de ex., nu leagă sunetele j, o, c pentru a pronunța joc. 
 • Nu realizează corect activitățile de înlocuire a unui fonem cu un altul; de ex., nu poate înlocui [c] cu [m] pentru a transforma casă în masă. 
 • Nu poate număra cu uşurinţă silabele dintr-un cuvânt sau cuvintele dintr-o propoziție.

Cum se poate îmbunătăți această abilitate?

Ce poate face copilul

 • Joacă jocuri de cuvinte și sunete cu părinții sau profesorii. 
 • Ai răbdare cu învățarea de noi informaţii legate de cuvinte și sunete. 
 • Antrenează-te să distingi sunetele individuale în cuvinte. 
 • Poate ajuta să folosești jetoane pentru a reprezenta fiecare sunet pe care îl auzi într-un cuvânt.

Cum poate să ajute părintele

 • Jucați jocuri cu sunete, de ex. ajută copilul să se gândească la cuvinte care încep și/sau se termină cu un anumit sunet („Fazan” cu sunete). 
 • Inventați propoziții simple în care toate cuvintele încep cu acelaşi sunet: Toţi trag de Tina, Tușa și Titi. 
 • Citiți cărţi cu povești cu rime multe. Învățați cântecele cu rime, scurte poezii.

Ce poate face profesorul la clasă

 • Instrumentul de evaluare a literației emergente conține două probe relevante pentru a identifica posibile probleme în această arie:
   • Noțiunea de cuvânt – pentru evaluarea conștientizării fonologice; 
   • Segmentarea fonemică – pentru evaluarea conștientizării fonemice.
 • În general, activitățile de dezvoltare a conștientizării fonemice sunt cel mai eficient realizate în grupuri mici sau individual. Activitățile în grupuri mici se pot dovedi mai eficiente decât cele individuale deoarece copiii pot învăța ascultând colegii și primind feedback de la profesor.
 • Asigurați-vă că școala are materiale didactice pentru conștientizare fonemică (jocuri cu silabe, cuvinte monosilabice)
 • Folosiți cât mai multe dintre resursele și activitățile care țintesc această problemă ca de exemplu Cutiile Elkonin și Monstrul mâncăcios.

 

 • Faceți exerciții de tipul:
   • Izolarea fonemelor. Copiii recunosc sunetele individuale într-un cuvânt. (Care este primul sunet în sat?)
   • Foneme identice. Copiii recunosc acelaşi sunet în cuvinte diferite. (Care este sunetul pe care îl auzi în fiecare dintre aceste cuvinte: sat, soră, suc?)
   • Gruparea fonemelor. Copiii recunosc cuvântul cu sunet inițial diferit dintr-un set de trei sau patru cuvinte. (Care este cuvântul care începe cu alt sunet decât celelalte: cap, coș, jos?)
   • Legarea fonemelor. Copiii ascultă fonemele pronunțate separat și le combină pentru a forma un cuvânt. (Ce cuvânt obţinem când legăm sunetele  /j/ /o/ /c/?) 
   • Segmentare fonemică. Copiii segmentează cuvântul în sunetele componente rostind fiecare sunet și numărându-le pe degete. (Câte sunete avem în „mare”? Rostește-le pe rând.)
   • Eliminarea unui fonem. Copiii recunosc cuvântul care rezultă atunci când un sunet se pierde din cuvântul dat. (Ce rămâne dacă mare îl pierde pe /m/?)
   • Adăugarea unui fonem. Copiii recunosc un cuvânt nou format prin adăugarea unui sunet la un cuvânt dat. (Ce cuvânt obţinem dacă adăugăm un /s/ la începutul lui are?)
   • Substituirea unui fonem. Copiii înlocuiesc un sunet cu altul pentru a forma un cuvânt nou. (Avem cuvântul pat. În loc de /t/ spunem /s/. Ce cuvânt obținem?)

Exemple de fișe de lucru care țintesc această problemă

Secțiunile Cum se manifestă problema? și Cum se poate îmbunătăți această abilitate? sunt traduceri și adaptări din sursa Target the problem. Mai multe informații despre această arie și ce puteți să faceți la clasă găsiți în cursul online gratuit Toți copiii citesc.

Site realizat de Fundația Noi Orizonturi în colaborare cu Romanian American Foundation. Designed by NODE